Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Vores cirkulære principper - om adfærd og handling

Vi agerer professionelt, ærligt og dynamisk. Det gælder også i forhold til vores forretningsmæssige og sociale ansvar. Vi ser det som en vigtig opgave konstant at udfordre vores kunder, leverandører og ikke mindst os selv i en bæredygtig retning, der understøtter ansvarlig adfærd og miljøhensyn. Hvis du vælger at tage mod udfordringen, så kan du blive klogere på vores måde at gøre det på herunder:

Den hidtil lineære “take, make, dispose”-model har været meget fremherskende ved events. Modellen er baseret på store mængder af billige, let tilgængelige materialer, varer, ressourcer og energi. Den tankegang udfordrer vi med det cirkulære paradigme; “reduce, reuse, recycle & rethink”.


Se videoen om opstarten på vores arbejde med cirkulære events:


Se video

Design og indkøb

Vi tror på, at veldesignede løsninger er et vigtigt grundlag for at arbejde cirkulært, hvorfor design for disassembly-metoderne implementeres som standart i vores specialfremstillinger.

Vores dekorationer og designs har en høj grad af genbrugsmaterialer, hvorfor redesign og upcycling er en integreret del af vores værditilbud. Funktioner og ressourcer tænkes ind i alle designs. Hvis vi indkøber nye varer og materialer, tilstræber vi altid det mest ansvarlige valg med fokus på certificerede, økologiske, genanvendelige, bionedbrydelige, lokale og genbrugelige nyindkøb.

Vi ser de cirkulære principper som en mulighed for udvikle endnu mere specialiserede oplevelses- og rumdesigns.FNs Verdensmål

Vi har valgt cirkulær økonomi som vores rettesnor for det bæredygtige arbejde. Andre arbejder med FNs verdensmål, og tingene går langt hen ad vejen hånd i hånd. Derfor er de to verdensmål vi arbejder mest med nr. 12: ansvarligt forbrug og produktion og nr. 17: partnerskaber for handling.
Almindelig god praksis - vidste du for eksempel, at…

  • vi har et stort fokus på levetidsforlængelse og upcycling. Det betyder at vores dekorationselementer kan leve og genbruges længst muligt, og når materialerne ikke længere kan anvendes i deres indkøbte funktion, genbruges de som oftes via specialdesigns på værkstedt. På den måde udfordrer vi os selv kreativt og minimerer samtid mængden af ressourcer, som ender på forbrændingen.
  • vi udfordrer altid os selv til at finde plastfrie alternativer? Særligt opmærksomme er vi på engangselementer som service, konfetti og balloner. Vi arbejder på at udfase engangselementer. Er plasten uundgåelig i forhold til opgaveløsningen, indsamler vi elementerne og bortskaffer til genanvendelse.
  • på vores domicil har vi en velorganiseret affaldssortering. Vi sorterer internt i 24 forskellige fraktioner, hvor 80% af ressourcerne genanvendes via kommunens renovationsordning.
  • vi i vores stor event designs har indbygget 10 bæredygtige indsatser, som er en del af pakken, når man arbejder med os.
  • hovedparten af vores træ i egenproducerede dekorationselementer er FSC-mærket? FSC er en forkortelse for “Forest Stewardship Council” og er en anerkendt, international non-profit medlemsorganisation. I en FSC-certificeret skov fældes der ikke flere træer, end naturen selv kan nå at reproducere på egen hånd. På den måde undgår man at udpine naturens ressourcer. FSC garanterer ydermere, at flora og fauna beskyttes, samt at arbejderne modtager undervisning, arbejder under sikre forhold og modtager en fair løn. Læs mere på  https://fsc.org

  • I værkstedet produceres i videst muligt omfang efter ‘design for disassembly’-principperne, der sikrer, at tingene kan skilles ad efter brug, så materialerne kan enten genbruges eller genanvendes.
  • vi er Refood-certificerede? Via Daka Refood indsamler og genanvender vi madaffald, så vigtige ressourcer ikke går til spilde. Det madaffald, vi indsamler, bruges i produktionen af biogas, et grønt og CO2-venligt alternativ til forbrænding. På den måde bliver madaffald brugt på en måde, der giver bedst mening miljømæssigt og økonomisk. Læs mere på https://www.refood.dk/dk/rfdk/om-daka-refood/
  • vi anvender LED-teknologi i vores lyskilder for at reducere energiforbruget og dermed vores aftryk på miljøet. LED er meget energieffektivt, og den positive effekt, det har på miljøet pga. dets lavere energiforbrug, er stærkt målbart sammenlignet med gammeldags lyskilder. LED udleder ikke lige så meget varme som en traditionel gløde- og/eller parlampe, hvorfor brugen af LED-pærer også tilgodeser sikkerheds- og brandhensyn.


Bæredygtighed er en dynamisk driver

Men vi er ikke fanatiske. Vi ved ikke alt om alting. Og lige som alle andre anerkender vi, at arbejdet med bæredygtighed er en dynamisk størrelse. Vores udgangspunkt er, at adfærd og handling er fundamentet. Og man kan være ganske sikker på, at alt, hvad vi gør, gør vi efter bedste evne med omtanke for natur og mennesker.


Best Sustainable Event 2020


Vi vandt prisen for 'Best sustainable event' til Danish Meeting & Event Award 2020. Det er en kæmpe anerkendelse for vores arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi.


Af hjertet tak!


Vi er over 220 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi

Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design